Slide 1

Home

Img

Medzinárodná správa o zdraví školákov v ich sociálnom kontexte (HBSC international report) 

 

Aktuálne informácie o zdraví a správaní školákov z viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky prináša Medzinárodná správa štúdie "Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorá bude predstavená verejnosti 15.3.2016 v Bruseli. Aktuálne informácie o podujatí, plné znenie medzinárodnej správy ako i mnoho ďalších informačných materiálov je k                                            dispozícii na bit.ly/hbsc2016 .

 

Tlačová správa o vydaní Medzinárodnej správy o zdraví a správaní školákov 

 

 

HBSC štúdia - Health Behaviour in School Aged Children 

 

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji a júni 2014 po štyroch rokoch opäť v teréne. Z výskumu realizovanom na vzorke takmer 10 000 žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku vyplynuli zaujímavé zistenia, o ktorých sa môžete dočítať nižšie.

 

Národná správa poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. Je zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť.

 

HBSC zber 2013/2014

Národná správa 2013/2014

Národná správa 2013/2014- krátka verzia  

Tlačová správa k národnej správe HBSC

Kľúčové zistenia- ppt

Infografika  

Prezentačné video

Mediálne ohlasy na Tlačovú besedu z 8.6.2015 k vydaniu Národnej správy HBSC 2013/2014

 

HBSC zber 2009/2010

Národná správa 2009/2010

Infografika

Medzinárodná správa 2009/2010

 

HBSC zber 2005/2006

Národná správa 2005/2006

Medzinárodná správa 2005/2006

 

About project

News

Our team hosted Petr Baďura, Msc. and Jana Vokáčová, Msc. from Palacky University in Olomouc, Faculty of Physical Culture since May 4th till May 6th 2016. We intensively collaborate on capacity building in field of health-related behaviour among adolescents and its measurement.


Read more

Our team hosted PhDr. Václav Grepl (psychologist and PhD. student) from Palacky University in Olomouc during April 29th 2016. We intensively collaborate on capacity building in field of health literacy and the validization study of Czech version HLQ questionnaire.


Read more

During 23th - 26th April 2016 was in Kosice Prof. Paula Santana from the University of Coimbra in Portugal. Prof. Santana is a recognized researcher in the field of public health and health inequalities. At present, she is the main coordinator of the project H2020 called EURO-HEALTHY- "Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY".


Read more

Our colleague prof. Andrea Madarsová Gecková visited Olomouc in April 4th, 2016 to collaborate with our colleagues from CMFT UPOL  on our mutual research output.


Read more

Our team hosted dr. Natália Kaščáková from Palacky University in Olomouc since April 26th till April 27th, 2016. We intensively collaborate on capacity building in field of attachment and its measurement.


Read more
Archive >>