Slide 1

Home

Img

Medzinárodná správa o zdraví školákov v ich sociálnom kontexte (HBSC international report) 

 

Aktuálne informácie o zdraví a správaní školákov z viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky prináša Medzinárodná správa štúdie "Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorá bude predstavená verejnosti 15.3.2016 v Bruseli. Aktuálne informácie o podujatí, plné znenie medzinárodnej správy ako i mnoho ďalších informačných materiálov je k                                            dispozícii na bit.ly/hbsc2016 .

 

Tlačová správa o vydaní Medzinárodnej správy o zdraví a správaní školákov 

 

 

HBSC štúdia - Health Behaviour in School Aged Children 

 

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji a júni 2014 po štyroch rokoch opäť v teréne. Z výskumu realizovanom na vzorke takmer 10 000 žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku vyplynuli zaujímavé zistenia, o ktorých sa môžete dočítať nižšie.

 

Národná správa poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. Je zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť.

 

HBSC zber 2013/2014

Národná správa 2013/2014

Národná správa 2013/2014- krátka verzia  

Tlačová správa k národnej správe HBSC

Kľúčové zistenia- ppt

Infografika  

Prezentačné video

Mediálne ohlasy na Tlačovú besedu z 8.6.2015 k vydaniu Národnej správy HBSC 2013/2014

 

HBSC zber 2009/2010

Národná správa 2009/2010

Infografika

Medzinárodná správa 2009/2010

 

HBSC zber 2005/2006

Národná správa 2005/2006

Medzinárodná správa 2005/2006

 

About project

News

Andrej Belak has studied Roma and Roma health in Slovakia and Czech republic for several years already. Now he spoke about his research for slovak Dennik N newspapers in article "Žil rok v rómskej osade: O gadžovské spôsoby tam Róm nestojí" (He lived a year in the settlement: about Non-Roma behaviour is Roma not interesting).


Read more

Since 1st to 3rd June 2016, prominent researchers from Bulgaria, Croatia, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia, Spain and the former Yugoslav Republic of Macedonia met at the University of Debrecen to share knowledge generated through research on Roma health and to discuss research gaps and priorities. The topics ranged from genetic/genomic susceptibility to the structural determinants of health to the evaluation of policies targeting Roma inclusion.

 

 


Read more

V dňoch 20.-22.5.2016 sa Peter Kolarčík, Eva Čepová a Miriam Lacková Rebičová aktívne zúčastnili Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí, Vernířovice, Česká republika. 


Read more

Research project proposal submitted to Slovak Research and Development Agency was approved on May 10th, 2016!!! Our team (A. Madarasova Geckova, Z.Dankulincova. D.Bobakova, J. Holubcikova, L.Bosakova, D.Husarova, J. Kopcakova, M.Rebickova-Lackova) with colleagues from University of Groningen, The Netherlands (J.P. van Dijk, S.A. Reijneveld), Masaryk University in Brno, Czech republic (J.Sirucek),and Palacky University in Olomouc, Czech republic  (P.Tavel) will collaborate in frame of project APVV-15-0012 Psychosocial development of children with emotional and behavioural problems in the system of care - longitudinal study  in period 7/2016-6/2020.


Read more

During 17th-18th May 2016 Andrea Madarasova Geckova and Aurel Zelko collected inspiration by visiting research centre BALUO in Olomouc http://acbaluo.cz/ and Palacky University in Olomouc, Czech republic.  


Read more
Archive >>