Slide 1

Home

Img

Medzinárodná správa o zdraví školákov v ich sociálnom kontexte (HBSC international report) 

 

Aktuálne informácie o zdraví a správaní školákov z viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky prináša Medzinárodná správa štúdie "Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorá bude predstavená verejnosti 15.3.2016 v Bruseli. Aktuálne informácie o podujatí, plné znenie medzinárodnej správy ako i mnoho ďalších informačných materiálov je k                                            dispozícii na bit.ly/hbsc2016 .

 

Tlačová správa o vydaní Medzinárodnej správy o zdraví a správaní školákov 

 

 

HBSC štúdia - Health Behaviour in School Aged Children 

 

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji a júni 2014 po štyroch rokoch opäť v teréne. Z výskumu realizovanom na vzorke takmer 10 000 žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku vyplynuli zaujímavé zistenia, o ktorých sa môžete dočítať nižšie.

 

Národná správa poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. Je zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť.

 

HBSC zber 2013/2014

Národná správa 2013/2014

Národná správa 2013/2014- krátka verzia  

Tlačová správa k národnej správe HBSC

Kľúčové zistenia- ppt

Infografika  

Prezentačné video

Mediálne ohlasy na Tlačovú besedu z 8.6.2015 k vydaniu Národnej správy HBSC 2013/2014

 

HBSC zber 2009/2010

Národná správa 2009/2010

Infografika

Medzinárodná správa 2009/2010

 

HBSC zber 2005/2006

Národná správa 2005/2006

Medzinárodná správa 2005/2006

 

About project

News

On the 28th of September 2016 our colleague Jana Holubcikova have been awarded a PhD degree at the University of Groningen. PhD ceremony held in the University of Groningen’s auditorium. The thesis entitled "Eating habits, body image and health and behavioural problems of adolescents: The role of school and family context" was defended in the presence of the College of Deans and the PhD Examining Committee.


Read more

Dutch assoc.prof. Jitse van Dijk celebrated on Thursday, September 8th 2016  with staff of UPJŠ obtaining the title of Officer of the Order of Orange-of Nassau. He obtained this title by the Netherlands kingdom as its important contribution to solving problems in the public health sector in Central Europe.

 


Read more

Our colleague, Jana Holučíková was invited to be a part of research project at the Masaryk university in Brno, Czech Republic called ThinLine, aiming to map the use of information and communication tachnologies and the internet in the context of eating habits and fitness among young people.


Read more

The international European Health Psychology Society Conference 2016 (http://www.ehps.net/) held from August 23, 2016 to August 27, 2016 in Aberdeen, United Kingdom.


Read more

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70 rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorú zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, venujúci sa výskumu Rómov na Slovensku.


Read more
Archive >>