Slide 1

Home

Img

Medzinárodná správa o zdraví školákov v ich sociálnom kontexte (HBSC international report) 

 

Aktuálne informácie o zdraví a správaní školákov z viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky prináša Medzinárodná správa štúdie "Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorá bude predstavená verejnosti 15.3.2016 v Bruseli. Aktuálne informácie o podujatí, plné znenie medzinárodnej správy ako i mnoho ďalších informačných materiálov je k                                            dispozícii na bit.ly/hbsc2016 .

 

Tlačová správa o vydaní Medzinárodnej správy o zdraví a správaní školákov 

 

 

HBSC štúdia - Health Behaviour in School Aged Children 

 

Výskumný tím medzinárodnej štúdie „Health Behaviour in School Aged Children“ (ďalej len HBSC) zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov, bol v máji a júni 2014 po štyroch rokoch opäť v teréne. Z výskumu realizovanom na vzorke takmer 10 000 žiakov zo 130 základných škôl na celom Slovensku vyplynuli zaujímavé zistenia, o ktorých sa môžete dočítať nižšie.

 

Národná správa poskytuje komplexné informácie o zdraví a so zdravím súvisiacom správaní školákov v ich sociálnom kontexte, ktoré je možné využiť pri tvorbe a hodnotení stratégií a politík zameraných na podporu zdravého vývinu školákov. Je zdrojom informácií pre odborníkov z praxe, učiteľov, rodičov i širokú verejnosť.

 

HBSC zber 2013/2014

Národná správa 2013/2014

Národná správa 2013/2014- krátka verzia  

Tlačová správa k národnej správe HBSC

Kľúčové zistenia- ppt

Infografika  

Prezentačné video

Mediálne ohlasy na Tlačovú besedu z 8.6.2015 k vydaniu Národnej správy HBSC 2013/2014

 

HBSC zber 2009/2010

Národná správa 2009/2010

Infografika

Medzinárodná správa 2009/2010

 

HBSC zber 2005/2006

Národná správa 2005/2006

Medzinárodná správa 2005/2006

 

About project

News

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70 rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorú zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, venujúci sa výskumu Rómov na Slovensku.


Read more

On the 30th of June 2016 in Presov, Slovakia, Andrej Belak gave an invited lecture as part of a workshop entitled "Ethnically disaggregated data - collection, utility, interpretation" organized by University of Presov for local municipalities.


Read more

On the 19th of May 2016 Andrej Belak gave an invited lecture entitled "Healthy communities? On the promises of health mediation for segregated Roma in Slovakia and beyond" at the Utopia club in Prague, Czech Republic. The lecture was part of the "Romani studies utopias" lecture series organized by the journal Romano Dzaniben.


Read more

Marie-Christine Goodworth, Assistant Professor of Clinical Psychology at the George Fox University in Oregon, USA, visited on the 19th of July 2016 Department of Health Psychology and talked with Zuzana Dankulincova and Andrej Belak about possible future collaboration on the field of Health Psychology.


Read more

Zuzana Nováková a Jaroslava Kopčáková boli pozvané na workshop s názvom Zdravie a zdravý životný štýl v Bratislave (14.6.2016) koordinovaný Slovenským inštitútom mládže IUVENTA.


Read more
Archive >>