Slide 1

Media coverage

Interview with Daniela Husarova in Radio Regina

Interview with PhDr.Tomáš Kříž, PhD and our collegue Daniela Husarova, MSc. in show "Hosť Rádia Regína" (Guest of Radio Regina) about project focused on prevention programme connected to bullying, cyberbullying, racism and xenophobia among youth. (názov/tittle:Nie sme tolerantní voči intolerancii/ We are not tolerant for intolerance) performed in Slovak language. Show was performed on 14th September  2016 in Radio Regina.    

 

Odovzdanie kráľovskej medaily pre doc. Jitseho P. van Dijka, MD PhD., 15.4.2016, Košice/ Groningen

Kráľovskú medailu za svoj mimoriadny prínos pre rozvoj znalostní v oblasti verejného zdravotníctva v Európe získal včera doc. dr. J.P. Jitse van Dijk z Univerzity Groningene, ktorý vedie dlhoročnú spoluprácu s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach. Významné ocenenie tomuto lekárovi a vedcovi odovzdal na pôde Univerzity v Groningene André van den Nadort starosta holandského mesta Ten Boer, v ktorom Jitse van Dijk žije. 

 

Mediálne ohlasy na Tlačovú správu k vydaniu HBSC international report, 15.3.2016, Košice/ Brussel

Aktuálne informácie o zdraví a správaní školákov z viac než 40 krajín Európy a Severnej Ameriky prináša Medzinárodná správa štúdie "Health Behaviour in School-Aged Children“ (HBSC), ktorá bola predstavená verejnosti 15.3.2016 v Bruseli. V rámci Slovenska sa na výskume podieľal výskumný tím z Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorú realizovala Regionálna kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu v rokoch 2013/2014.

 

Interview with Peter Kolarcik in Radio Regina

Interview with coherent member Peter Kolarcikin show "Hosť Rádia Regína" ( Guest of  Radio Regina) about health literacy  (in Slovak language). Show was performed on 14th March  2016 in Radio Regina.  

 

Mediálne ohlasy na prednášku holandského profesora S.A.Reijnevelda, 10.2.2016, Košice

Dňa 10. februára 2016 prednášal holandský profesor S. A. (Menno) Reijneveld z Univerzitného medicínskeho centra v Groningene v Historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach o spôsobe hodnotenia kvality výskumnej práce akademických tímov.  Profesora Reijnevelda privítala na pôde UPJŠ v Košiciach prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. slovami, že prichádza na Slovensko v čase, kedy sa verejnosť intenzívnejšie venuje problematike školstva a jeho kvalite. Následne prorektor pre rozvoj a európsku spoluprácu prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. predstavil dlhoročnú a plodnú spoluprácu s kolegami z Univerzity v Groningene a prednostkaneurologickej kliniky prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. doplnila v diskusii prínos tejto spolupráce pre klinické pracoviská na pôde LF UPJŠ.  

 

Mediálne ohlasy na Tlačovú besedu k vydaniu Národnej správy HBSC 2013/2014, 8.6.2015, Bratislava

Na tlačovej konferencii v Bratislave prezentovali v pondelok 8. júna 2015 pracovníci Ústavu psychológie zdravia Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK a Ústavu pôrodnej asistencie JLF UK  najnovšie výsledky medzinárodnej štúdie "Health Behaviour in School Aged Children“ zaoberajúcej sa so zdravím súvisiacim správaním 11-, 13- a 15-ročných školákov.

 

Interview with Peter Kolarcik, Lucia Bosakova and Daniela Bobakova in Radio Regina

Interview with coherent members Peter Kolarcik, Lucia Bosakova and Daniela Bobakova in show "Hosť Rádia Regína" ( Guest of  Radio Regina) about social determinants of health among Roma (in Slovak language). Show was performed on 31st July  2014 in Radio Regina 

 

Mária Sarková was interviewed by PLUSKA about bullying in Slovakia

Mária Sarková has studied bullying in Slovakia for several years already. Now she spoke about her research for PLUSKA newspapers in article "Šikana v laviciach: Poradíme vám, ako ochránite svojich školákov" (Bullying in the school desks: We will advise you how to protect your school-aged children).

 

«zobraziť 1 z 3 strán»

News

On the 28th of September 2016 our colleague Jana Holubcikova have been awarded a PhD degree at the University of Groningen. PhD ceremony held in the University of Groningen’s auditorium. The thesis entitled "Eating habits, body image and health and behavioural problems of adolescents: The role of school and family context" was defended in the presence of the College of Deans and the PhD Examining Committee.


Read more

Dutch assoc.prof. Jitse van Dijk celebrated on Thursday, September 8th 2016  with staff of UPJŠ obtaining the title of Officer of the Order of Orange-of Nassau. He obtained this title by the Netherlands kingdom as its important contribution to solving problems in the public health sector in Central Europe.

 


Read more

Our colleague, Jana Holučíková was invited to be a part of research project at the Masaryk university in Brno, Czech Republic called ThinLine, aiming to map the use of information and communication tachnologies and the internet in the context of eating habits and fitness among young people.


Read more

The international European Health Psychology Society Conference 2016 (http://www.ehps.net/) held from August 23, 2016 to August 27, 2016 in Aberdeen, United Kingdom.


Read more

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70 rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorú zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, venujúci sa výskumu Rómov na Slovensku.


Read more
Archive >>