Eva Čepová

Mgr.Eva Čepová (1989) graduated at the University Trnava in Trnava and received her master degree in Public Health in 2014. At the present she is a PhD student at the Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, PJ Šafárik in Kosice. Her PhD thesis is focused on research of health literacy of the adult population and socially disadvantaged population. She is focused on research in validation of health literacy measures and their implementation into the public health sphere, health literacy,  health literacy among students in health  professional training programmes and chronic diseases. 

Publications

Kolarcik P., Cepova E., Batterham R., Elsworth G., Madarasova Geckova A., Osborne R.H.: Structural and psychometric properties of Slovak version of Health Literacy Questionnaire. Finalized

Cepova E., Kolarčik P., Madarasova Geckova A.: Zdravotná gramotnosť, metóda ako zlepšiť zdravie populácie a jej využitie vo verejnom zdravotníctve. Poslané do Verejné zdravotníctvo.

Cepova E., Cicvakova M., Kolarcik P.,Madarasova Geckova: Oral health and health literacy. Finalized.

Kolarcik, P., Cepova, E., Madarasova Geckova, A., Tavel, P., Osborne, R. H.: Validation of Slovak version of Health Literacy Questionnaire. European Journal of Public Health, Vol. 25, Supplement 3, 2015, 430-430. 

Kolarcik, P., Belak, A., Cepova, E., Madarasova Geckova, A.: Using health literacy to co-develop health intervention programs with segregated Roma in Slovakia: A research design proposal. European Journal of Public Health, Vol. 25, Supplement 3, 2015, 45-46. 

Čepová E., Kolarčík P., Madarasová Gecková A.: Konceptualizácia zdravotnej gramotnosti a validizácia slovenskej verzie Dotazníka zdravotnej gramotnosti HLQ™. Zborník abstraktov z 9. Celoslovenskej konferencie s národnou účasťou Psychológia zdravia v multidisciplinárnom pohľade na zdravie, Košice 4.12.2014. ISBN 978-80-8152-059- 4.
 

Contact

Correspondence adrress:
Mgr. Eva Čepová

Department of Health Psychology 

Faculty of Medicine  P.J. Safarik University

Trieda SNP 1

040 11 Košice, Slovakia

E-mail: e.cepova@gmail.com

phone number:  +421 55 234 3396