Rastislav Adamek

RNDr. Rastislav Adamek, PhD. (1978) finished informatics (Bc.) at the Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice in 1999. He finished informatics-physics (Master degree) at the Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice in 2005. 4 years later he obtained at the same University his RNDr. degree. In 2013 he obtained at the same University his PhD. degree in informatics.Core skills:Senior Consultant and Software engineer for Video Archive at the Pavol Jozef Šafárik University. Software engineer  at the DCore Slovakia, s.r.o.. Senior Consultant and Software engineer  for videoconference system SeeVogh (Evogh Inc., California Institute of Technology - CALTECH and Pavol Jozef Šafárik University). 

 
Scientific activities:
2014-2015       Senior Consultant, Software engineer Video Archive Pavol Jozef Šafárik University
2014-2014 Software engineer  DCore Slovakia, s.r.o.
2014-2014 Senior Consultant, Software engineer  for videoconference system SeeVogh
(Evogh Inc. and Pavol Jozef Šafárik University)
2006-2015 PHP and MySQL software engineer
2010-2013 Senior Consultant, Software engineer  for videoconference system SeeVogh
(CALTECH and Pavol Jozef Šafárik University)
2009-2010 Junior Consultant, Software engineer  for videoconference system EVO
(CALTECH and Pavol Jozef Šafárik University)
2006-2009 Junior Consultant, Software engineer  for videoconference system EVO
(CALTECH and Pavol Jozef Šafárik University)
2005-2006 Assistant and Technician support  for videoconference system (Pavol Jozef
Safarik University)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projects:
2013-2013       University Science Park Technicom
2006-2009 APVV project, Vývoj videokonferenčného archívneho systému AVE
a užívateľských aplikácií pre systém EVO.
2006-2010 APVV project, Objavujme krásy fyziky
2006-2009 APVV project, Zvyšovanie vedomostného potenciálu
2006-2009 Project Physics Master Classes
2005-2008 Central Development Project of Ministry of Education

Publications

Adamek, R., Andrejková, G.: Fast Motion Estimation Algorithm with Edge Alignment for H.264 Encoder, Computer Technology and Application, Volume 4, Number 7, July 2013, str. 341, ISSN1934-7332


Adamek, R., Andrejková, G.: Fast Motion Estimation Algorithm with Edge Alignment for H.264 Encoder, CAIPT 2013, Prague, Czech Republic, June 27-29, 2013


Adamek, R. Kireš, M.: Popularization of physical education through videokonferencing system EVO, Proceedings Information and Communication Technology in Education, ICTE 2007, Rožnov pod Radhoštem, Czech Republic, September 8 - 11., 2008, p. 195-198, ISBN 978-80-7368-577-5


R. Adamek, P. Farkaš, M. Harčár, V. Michalčin, P. Murín, M. Paulíny, Š. Závoda, Súčasný stav EVO a plán ďalšieho vývoja, Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie III., prezentácia príspevku, zborník, str.8-21, ISSN 1338-3388 


Adamek, R.: SMIL – jazyk pre multimediálne prezentácie, MIF, číslo 26, Prešov december 2005 


Adamek, R., Andrejková, G.: Algoritmus rýchleho vyhľadávania pohybových vektorov pre kódovanie videa v H.264, ITAT 2012, Monková dolina – Belianske Tatry, September 17-21., 2012, s.3-8, ISBN 978-80-971144-1-1


Adamek, R., Farkaš, P., Harčár, M., Michalčin, V., Murín, P., Paulíny, M., Závoda, Š., Súčasný stav EVO a plán ďalšieho vývoja, Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie III., prezentácia príspevku, zborník, 2012, str.8-21, ISSN 1338-3388


R. Adamek, A. Dirner, P. Murin, Archivácia multimediálnych prezentácií s využitím jazyka SMIL, DIDINFO 2006 – Informatika na slovenských školách, vývoj a perspektívy, prezentácia príspevku, zborník, str.154-157 


Adamek, R., Farkaš, P., Galvez, P., Harčár, M., Michalčin, V., Murín, P., Paulíny, M.: Current status of EVO and the plan of the future development, In: 6th International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications, Stará Lesná, September 11 – 13., 2008, s.171-176, ISBN 978-80-8086-089-9

 

Contact

Correspondence address:
RNDr. Rastislav Adamek, PhD.
Šrobárova 2
041 80 Košice, Slovakia
phone number: +421 908 384 205
e-mail: rastislav.adamek@upjs.sk