HBSC

Health Behavior in School-aged Children (HBSC) is an international study, which was carried out in collaboration with the World Health Organization in 43 countries. It has begun in 1983. Its purpose is to monitor health and health-related behavior of school children in their social context, and also deepen the understanding of the mechanisms influencing differences and changes in health risk behavior among 11-, 13- and 15- years old children. These findings are important for the development of effective health promotion programs, education programs about health and for monitoring of their effectiveness, both at national and international level.

 

Data collection 2013/2014:

Členovia tímu CoHeReNT budú tento rok od začiatku mája do polovice júna plne sústredení na administráciu dotazníkov a zber údajov na základných školách a osemročných gymnáziách naprieč celým Slovenskom. Cieľom je zozbierať takmer 10 000 dotazníkov od žiakov druhého stupňa pričom navštívia približne 140 škôl. Toto úsilie zabezpečí reprezentatívnosť takto získanej výskumnej vzorky, ktorá poskytne kvalitné údaje pre štúdiu HBSC a následne pre Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

 

Protokol
Podporné stanovisko

Stanovisko etickej komisie

List pre školy
List pre rodičov
Formulár pre poskytnutie údajov HBSC

 

Terms of reference

Tlačová správa k akuálnemu zberu dát v roku 2014

Informácie pre administrátorov
 

 public_tor-(1).pdf [ 442.36 KB ]

Further reading:

Národná správa 2009/2010

Národná správa 2005/2006

Štúdia HBSC in Mládež a spoločnosť

 


Administratívny manager / Koordinátor zberu dát : Mgr. Petra Gubišová
Kontaktná adresa:
Oddelenie psychológie zdravia, Ústav verejného zdravotníctva
Kosice Institute for Society and Health
Lekárska fakulta UPJŠ
Tr. SNP 1
041 01 Košice
 
Telefón:
+421 944 182 531
E-mail:
hbsc2014@upjs.sk

News

On the 28th of September 2016 our colleague Jana Holubcikova have been awarded a PhD degree at the University of Groningen. PhD ceremony held in the University of Groningen’s auditorium. The thesis entitled "Eating habits, body image and health and behavioural problems of adolescents: The role of school and family context" was defended in the presence of the College of Deans and the PhD Examining Committee.


Read more

Dutch assoc.prof. Jitse van Dijk celebrated on Thursday, September 8th 2016  with staff of UPJŠ obtaining the title of Officer of the Order of Orange-of Nassau. He obtained this title by the Netherlands kingdom as its important contribution to solving problems in the public health sector in Central Europe.

 


Read more

Our colleague, Jana Holučíková was invited to be a part of research project at the Masaryk university in Brno, Czech Republic called ThinLine, aiming to map the use of information and communication tachnologies and the internet in the context of eating habits and fitness among young people.


Read more

The international European Health Psychology Society Conference 2016 (http://www.ehps.net/) held from August 23, 2016 to August 27, 2016 in Aberdeen, United Kingdom.


Read more

Ústav etnológie SAV zorganizoval 7. júla 2016 v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave, ako jednu zo sprievodných akcií pri príležitosti 70 rokov od svojho založenia, slávnostnú prezentáciu novej knihy Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku, ktorú zostavili editori Tatiana Podolinská a Tomáš Hrustič a autorsky sa na nej podieľalo 22 expertov z rôznych disciplín zo Slovenska, Českej republiky a Bulharska, venujúci sa výskumu Rómov na Slovensku.


Read more
Archive >>